บริการสำหรับเกษตรกร


ให้ข้อมูลทางการตลาด

เราสามารถให้ข้อมูลทางการตลาดที่จะทำให้ธูรกิจของคุณเติบโตได้ แค่คุณมาเป้นส่วนหนึ่งกับเรา

ช่วยเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ

ทางเราสมารถช่วยคุณเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อได้เพียงแค่คุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ขายผลผลิตแทนเกษตรกร

เราสามารถผลผลิตแทนคุณได้คุณไม่ต้องหาที่ขายผลผลิตให้เสียเวลาอีกต่อไป

ส่งเสริมผลผลิตไปยังตลาดที่เหมาะสม

ส่งเสริมผลผลิตไปยังตลาดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อผลกำไรที่ดีกว่าเดิม

รายได้ผลผลิตสูงขึ้น

ผลผลิตที่ขายได้เพิ่มกำไรมากยิ่งขึ้น

ให้บริการขนส่งผลผลิต

มีบริการจัดส่งผลลิตซื้ออขาย


คุณคอปเตอร์ วูลฟ์คอร์ป

เกษตรกรพืชไร่


“ตั้งแต่ผมได้ใช้บริการเครือข่ายทางการเกษตร ทำให้ยอดผลผลิตของผมเพิ่มสูงขึ้น และผมสามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย”

บริการสำหรับผู้ซื้อ


ช่วยประมาณความต้องการของตลาด

ช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างดีในการวางแผนการผลิตผลผลิต

รับรองคุณภาพของผลผลิต

การการการันตีคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกร

เห็นปริมาณการผลิต

สามารถรับรู้ปริมาณผลผลิตได้อย่างแม่นยำ

สร้างความหลากหลายของผลผลิต

มีผลผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ได้ราคาผลผลิตอย่างสมเหตุผลผล

มีการการันตีราคาผลผลิตอย่างสมเหตุสมผล

ให้บริการขนส่งผลผลิต

มีบริการรถขนส่งผลผลิต


คุณแพรวพราว วูลฟ์คอร์ป

เจ้าของโรงงานพืชไร่


“เครือข่ายทางการเกษตรทำให้ดิฉันมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ดิฉันได้รับนั้นมีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และมีตัวเลือกหลากหลายให้ดิฉันได้ตัดสินใจ”

บริการพิเศษสำหรับเกษตรกร

เลือกอย่างน้อย 1 บริการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


รดน้ำ

พรวนดิน

ใส่ปุ๋ย

มั่นใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคุณ


Agriculturist

350

Projects Completed

890

Factorys

90

Our Service

178

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ


ติดต่อเรา